Seva List

Sl. No Seva Amount
1 Appada Pooja
Rs. 30.00
2 Panchkajjaya
Rs. 10.00
3 Karpura Arathi
Rs. 5.00
4 Rudrabhisheka
Rs. 30.00
5 Kumkumarchane
Rs. 25.00
6 Gana Homa
Rs. 150.00
7 Sathyaganapathi Pooja
Rs. 100.00
8 Shani Pooja
Rs. 150.00
9 Uttara Kriya
Rs. 300.00
10 Shudda Kalasha
Rs. 10.00
11 Ganapathi Ashtothara
Rs. 25.00
12 Ganapathi Sahastranamarchane Pooja
Rs. 50.00
13 Sathyaganapathi Pooja
Rs. 175.00
14 Ganapathi Ranga Pooja - 12 Agelu
Rs. 500.00
15 Karthika Pooja
Rs. 30.00
16 Shiva Pooja
Rs. 30.00
17 Bilwa Pathrarchana Pooja
Rs. 30.00
18 Panchamrithabhisheka
Rs. 50.00
19 Pavamanabhisheka
Rs. 50.00
20 Shiva Sahastranamarchane
Rs. 50.00
21 Ekadasha Rudrabhisheka
Rs. 250.00
22 Shankarnarayana Rangapooja - 12
Rs. 500.00
23 Prasada Kanike
Rs. 50.00
Sl. No Seva Amount
24 Vidyarambha Rudrabhisheka
Rs. 50.00
25 Annaprashana Pooja
Rs. 50.00
26 Upanayana Kanike
Rs. 200.00
27 Ashwatha Pooja
Rs. 75.00
28 Hoovina Pooja
Rs. 60.00
29 Durgasahasra Namarchane
Rs. 50.00
30 Durgasapthashathinarayana
Rs. 100.00
31 Durga Namaskara Pooja
Rs. 150.00
32 Swayamvara Parvathi Pooja
Rs. 300.00
33 Durghambha Dese Ranga Pooja - 12 Aghelu
Rs. 400.00
34 Dhanishta Panchaka Homa
Rs. 350.00
35 Vahana Pooja - 2 wheel
Rs. 10.00
36 Vahana Pooja - 3 wheel
Rs. 15.00
37 Vahana Pooja - 4 wheel
Rs. 20.00
38 Vahana Pooja - 6 wheel
Rs. 30.00
39 Alankara Pooja Devige
Rs. 200.00
40 Seva Pooja Devige
Rs. 300.00
41 Samuhika Sathyanarayana Pooja
Rs. 30.00
42 Pishvi
Rs. 5.00
43 Ksheerabhisheka
Rs. 20.00
44 Halu Payasa
Rs. 30.00
45 Pancha Jalabhisheka
Rs. 30.00
46 Lagna Kanike
Rs. 300.00